Sekretesspolicy

NEW YORK MEDIA GROUP B.V.
Sekretesspolicy
Version/Senast uppdaterad: Maj 2024

Contents

Vilka är vi och vad gör vi?

Välkommen till NewYork.se. New York Media Group B.V. (handel under namnet NewYork.se – nedan “NYMG”) erbjuder en onlineplattform där du kan planera din vistelse i New York City. Du hittar information och bokar relevanta rundturer, biljetter och tjänster från tredje part med koppling till New York City. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i denna “Sekretesspolicy”. Denna sekretesspolicy gäller för oss (“NYMG”) och du som “Användare” på vår hemsida www.newyork.se (”Webbplatsen”), vår mobilapplikation (“Appen”) och (köp av) andra tjänster eller produkter som erbjuds av NYMG.

Sekretess och relevant lagstiftning

Sekretess är av stor vikt för oss. Vi följer den allmänna dataskyddssförordningen (“GDPR”). Lagstiftningen kommer hädanefter att kallas “den relevanta lagstiftningen”.

Vad är detta?

Det här är en “Sekretesspolicy”. I det här dokumentet förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi samlar in i samband med din användning av vår webbplats, app och (köp av) tjänster eller produkter som erbjuds av oss. Vi förklarar också hur vi lagrar, skyddar och använder dina personuppgifter och för vilka ändamål.

Personuppgifter

I denna sekretesspolicy betyder “Personuppgifter” information eller delar av information som kan identifiera dig. Denna definition överensstämmer med relevant lagstiftning.

Är du under sexton år?

Om du är yngre än sexton år kan du inte använda vår hemsida eller app utan tillstånd från dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Vi fungerar som datakontroller

Vi samlar och behandlar personuppgifter för våra egna ändamål. I det avseendet agerar vi som “Datakontroller” i den mening som avses i den relevanta lagstiftningen.

Ditt samtycke

När du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du denna sekretesspolicy. Observera att du inte är skyldig att godkänna denna sekretesspolicy, men att du inte kan använda webbplatsen eller beställa våra tjänster eller produkter om du inte godkänner denna sekretesspolicy.

Vilka personuppgifter behandlar vi som datakontroller?

Som datakontroller behandlar vi följande personuppgifter:

 • Cookies, som vidare beskrivs i vår deklaration om Cookies;
 • Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev, din e-postadress (du kan när som helst avprenumerera på den här tjänsten).
 • Om du har bokat via hemsidan, ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, post- och e-postadress
 • Din typ av telefon som används när du använder webbplatsen eller appen;
 • Din IP-adress;
 • Ditt webbläsarspråk;
 • Och om du har gett oss ditt uttryckliga tillstånd geolokalisering.

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder endast ovan nämnda personuppgifter när det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs nedan:

 • Om du har bokat via webbplatsen använder vi dina personuppgifter för att bekräfta dina inköp och för att vi och våra leverantörer från tredje part ska kunna registrera dina bokningar
 • Om du har prövat att köpa något via webbsidan och fullföljde ej köpet, har vi rätten att använda dina personliga uppgifter för att skicka ett mejl angående detta.
 • Vi använder cookies som är väsentliga för driften av vår webbplats och app, för att spåra besöksstatistik och övervaka klickbeteende och surfvanor. Du kan hitta mer information om de cookies vi använder i vår deklaration om Cookies.
 • Vi använder även din e-postadress för att skicka e-postmeddelanden om nytt innehåll eller annan aktivitet med avseende på webbplatsen och för att hålla dig informerad om kampanjer och (special) erbjudanden som kan vara intressanta för dig. Du kan när som helst avbryta eller avsäga dig dessa tjänster;
 • Via din telefon kan vi skicka dig meddelanden om nytt innehåll eller annan aktivitet med avseende på Appen och hålla dig informerad om kampanjer och (special) erbjudanden som kan vara intressanta för dig. Du kan när som helst stänga av dessa tjänster;
 • Vi använder din e-postadress, IP-adress och typ av telefon för att spåra och bedöma
 • (i) när och hur många gånger du använder vår webbplats eller app, (ii) vilka (push) meddelanden öppnas av dig och hur ofta och när de öppnas av dig, och (iii) vilket innehåll läses mest av användarna;
 • Typen av telefon hjälper oss också att justera Appen efter de tekniska kraven på din enhet;
 • Vi använder data om ditt webbläsarspråk för att kommunicera med dig på ett språk du pratar.
 • Din IP-adress och geolokalisering hjälper oss att bestämma vilka kampanjer och (special) erbjudanden som kan vara intressanta för dig.
 • Vi använder din e-postadress för att tillhandahålla tjänster till dig.

Under hur lång tid kommer vi att behålla personuppgifterna?

Personuppgifterna som samlas in av oss kommer att behållas så länge du använder vår hemsida, app och/eller våra tjänster (i relation till våra produkter). Om dessa personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller är felaktiga, kommer de (felaktiga) uppgifterna att raderas. Personuppgifterna får under inga omständigheter sparas längre än 5 (fem) år efter det datum då uppgifterna senast uppdaterades, såvida vi inte har en laglig skyldighet att göra det.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Om vi inte har en laglig skyldighet att göra det, säljer, säljer eller hyr NYMG inte personuppgifter till tredje part. När det behövs för att tillhandahålla en pågående tjänst till dig, delar NYMG dina personuppgifter med tredje partens arrangör eller leverantör för att slutföra köpet via webbplatsen eller appen. Dessa parter är avtalsmässigt skyldiga att hantera dina personuppgifter med försiktighet och kommer endast att använda personuppgifterna för de begränsade syften som nämns ovan.

Dessutom kan vi använda tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår App och vår Webbplats, eller att utföra tjänster och administrativa aktiviteter på uppdrag av oss som att skicka ut nyhetsbrev eller enkäter. Vi förser endast tredje parts tjänsteleverantörer med de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss. Dessa tredje parter är avtalsmässigt skyldiga att hantera dina personuppgifter med försiktighet och kommer endast att använda personuppgifterna för de begränsade syften som nämns ovan.

Om det krävs enligt lag eller för förebyggande, upptäckt och åtal av kriminella handlingar, kommer NYMG att avslöja personuppgifter till reglerande myndigheter.

Google

Google Analytics används för att analysera hur prestanda på våra webbplatser. Vi samlar inte och sparar inte någon personlig information i Google Analytics. Läs Googles sekretesspolicy här.

Microsoft

Microsoft Clarity används för att förbättra användarnas upplevelse på våra webbplatser. Clarity samlar användarinformation som är anonym från vår webbplats, inklusive de sidor du besöker. Vi samlar inte information från webbformulär eller andra personliga uppgifter i Clarity. Läs Clarity sekretesspolicy här.

Generiska aggregerade (icke-personliga) data

För att göra vår webbplats och app så optimala som möjligt, till exempel för industrianalys och förbättring av funktionerna på webbplatsen och appen, kan vi konvertera dina personuppgifter till icke-personliga data och samla den med information som samlats in från andra användare. I så fall kommer uppgifterna att vara fullständigt och irreversibelt anonymiserade: de kommer inte att innehålla personuppgifter.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter från otillåten eller olaglig åtkomst, ändring, avslöjande, användning eller förstörelse. Vi vidtar till exempel följande åtgärder för att se till att personuppgifterna är säkra:

 • Vi krypterar personliga datafiler;
 • Vi säkrar vår nätverksanslutning med SSL-teknik (Secure Socket Layer).
 • Vi kontrollerar åtkomst till personuppgifter med lösenord;
 • Vi loggar automatiskt alla handlingar avseende personuppgifterna;
 • Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy.
 • Vi fattar fysiska åtgärder avseende tillgången till personuppgifter.

Tredje partens webbplatser

Du hittar (hyper)länkar på vår hemsida och app som länkar till webbplatser, produkter och tjänster från partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare eller andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkarna som visas på dessa webbplatser och vi är inte ansvariga för de metoder som används av webbplatser som är kopplade till eller från vår hemsida. Dessutom kan dessa webbplatser, produkter och tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ändras ständigt. Dessa webbplatser, produkter och tjänster kan ha sin egen integritetspolicy, användarvillkor och kundservice. Bläddra igenom och samverka med någon annan webbplats, inklusive webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats, omfattas av villkoren och policyerna på den webbplatsen.

Export av data utanför Europeiska unionen

Om vi ​​överför data utanför EU kommer data endast att överföras till länder som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå som uppfyller EU-standarderna. Om du till exempel överför personuppgifter till en organisation i USA kontrollerar vi om den Organisationen är en Privacy Shield-deltagare. (EU-U.S. Privacy Shield är en överenskommelse mellan US Department of Economic Affairs och Europeiska kommissionen om utbyte av personuppgifter mellan företag i EU och USA. Privacy Shield har varit i kraft sedan den 1 augusti 2016. The Privacy Shield List möjliggör europeiska företag att verifiera om data kan överföras till ett amerikanskt företag inom ramverket). Överföringen av data utanför EU kommer alltid att följa den relevanta lagstiftningen (kapitel 5 i GDPR).

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy då och då. När vi ändrar denna sekretesspolicy på ett betydande sätt, skickar vi ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade sekretesspolicyen. Genom att fortsätta att använda appen eller webbplatsen bekräftar du den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Dina rättigheter och vem du ska kontakta

Som anges i och under villkoren i den relevanta lagstiftningen har du rätt att berätta (för oss) om du:

a) skulle vilja se och/eller en kopia av personuppgifterna om dig som behandlas av oss, vilket också indikerar var de behandlas och för vilket ändamål. Vi kan också vidarebefordra denna kopia till dig – på din begäran – till en annan part, om du vill ha dina personuppgifter överförda till en annan part;

b) vill att vi ska korrigera, uppdatera, skydda eller ta bort dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem i våra register;

c) önskar anmäla missbruk av dina personuppgifter

d) har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter;

e) tycker att vi behandlar dina personuppgifter olagligen. I detta avseende kan du också lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten.

f) vill ta tillbaka ditt samtycke när det gäller behandlingen av dina personuppgifter av oss. Detta är möjligt när som helst. Från det ögonblick du återkallar ditt samtycke stoppar vi behandlingen av dina personuppgifter. Detta påverkar inte lagenligheten av vår behandling baserat på ditt samtycke innan ditt tillbakatagande;

Vi kommer att svara på sådana förfrågningar inom 5 dagar från vårt mottagande.

Om du har några frågor, kommentarer eller oro om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta oss på [email protected]. Vi kommer att svara på sådana förfrågningar inom 5 dagar från vårt mottagande.

NEW YORK MEDIA GROUP B.V., bedriver handel under namnet NEWYORK.SE
Stadhouderskade 14D
1054 ES Amsterdam
Nederländerna

Handelskammaren (“Kamer van Koophandel”) nummer: 53135733
momsnummer: NL850762261B01

T: [+31 20 486 4734]
E: [[email protected]]

Var den här artikeln till hjälp? Rekommendera den genom att ge mig ett betyg.

Genom att fortsätta på webbsidan, accepterar du användandet av cookies och sekretesspolicy. Läs mer här.

Abonnera på mitt nyhetsbrev

Sökresultat